Dark?
Leveling With the Gods
Bookmark
กำลังติดตาม 562 คน
8.1
สถานะ Ongoing
ประเภท Manhwa
เผยแพร่เมื่อ 2021
Author Black Ajin
Artist Ohyeon
Serialization Kakaopage (Kakao)
ผู้อัพเดท
เผยแพร่เมื่อ
อัพเดทเมื่อ

Leveling With the Gods

Leveling Up With the Gods, Leveling With the Gods, 与神一同升级, 神と共にレベルアップ, 與神共進, 신과 함께 레벨업

เรื่องย่อ Leveling With the Gods

มังงะ อ่านมังงะ อ่านการ์ตูน เรื่อง Leveling With the Gods
มังงะ อ่านมังงะ อ่านการ์ตูน เรื่อง Leveling With the Gods เรื่องย่อ “อินเนอร์อย่างพวกเราไม่สามารถเอาชนะเอาเตอร์ได้” เมื่อแรงเกอร์ในหอคอยลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกัน’คิมยูวอน’ มนุษย์ผู้แกร่งกล้าเพียงหนึ่งเดียวในหมู่เทพเจ้าจึงถูกเลือกให้ย้อนกลับมายังอดีตเพื่อเริ่มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้ง
เขาจะสามารถทำตามแผนที่ทุกคนช่วยกันวางไว้ และแกร่งขึ้นกว่าเดิมจนกลับไปเอาชนะ ‘เอาเตอร์ก็อด’ ทวยเทพที่ลุกล้ำเข้ามาจากนอกหอคอยได้หรือไม่?

อ่านการ์ตูนเรื่อง Leveling With the Gods

Kingdom66